background

Державне підприємство

"ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ І КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ ДЕРЖПРАЦІ"

тел. +38(056)733-95-82     e-mail: office@cs048.org.ua

ВІДДІЛ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Підрозділ здійснює експертизу на відповідність чинним нормативним актам та нормативним документам для отримання Дозволів Держпраці:

  • спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки;
  • відповідності об’єкта вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити додержання вимог законодавства під час його експлуатації;
  • технічної та технологічної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів, виготовлення машин, устаткування, та інших засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, нових технологій;
  • технологічних процесів, машин, устаткування, придбаних за кордоном, на відповідність діючим нормативним актам;
  • проектів і схем розробки родовищ рідинних та газоподібних копалин, зразків нових машин, механізмів, устаткування, приладів вимірювання та інших засобів виробництва, нових технологій;
  • проектів на ліквідацію нафтових та газових свердловин;
  • матеріалів на списання запасів корисних рідинних та газоподібних копалин;
  • устаткування, пов’язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин.

Наша адреса:
49038, Україна, м. Дніпро,
вул. Князя Ярослава Мудрого,
буд. 68, корпус 9, оф.423

Контактні телефони:
+38(056)733-95-82
+38(056)733-95-83

E-mail:
office@cs048.org.ua