background

Державне підприємство

"ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ І КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ ДЕРЖПРАЦІ"

тел. +38(056)733-95-82     e-mail: office@cs048.org.ua

ІСТОРІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Державне підприємство (ДП) „Центр сертифікації контролю якості будівництва об’єктів нафтогазо-вого комплексу Держнаглядохоронпраці України” (далі – Центр) був заснований на державної власності, є юридичною особою.

Державним орган управління підприємством є Держпраці.

Центр започаткував свою діяльність у 1979 році як Українська філія Державної інспекції по якості будівництва об'єктів нафтогазового комплексу Міннафтогазбуду СРСР. Повноваження цієї інспекції були внесені до СНиП III-42-80 „ Правила виконання та приймання робіт. Магістральні трубопроводи”. У 1983 році спільним рішенням Міннафтогазбуду СРСР та Держбуду УРСР Українській філії Державної інспекції надано статус головного республіканського органу по контролю якості трубопровідного будівництва. В цьому статусі продовж багатьох років велася співпраця з Держгазінспецією Мінгазпрому СРСР, органами Держгіртехнагляду та Держбуду СРСР.

У 1992 році за погодженням Кабінету Міністрів України Державна інспекція увійшла до складу Держгіртехнагляду України як ДП “Центр сертифікації і контролю якості будівництва нафтогазового комплек-су Держнаглядохоронпраці України ”.

Наказом Держнаглядохоронпраці України № 106 від 22.04.1997 р. Центру надано статус Галузево-го Експертно-технічного центру Держнаглядохоронпраці України в нафтогазовій галузі промисловості, включаючи трубопровідний транспорт.

Центр мав Дочірні підприємства (м. Київ, м. Харків) та філії - ДП “Укроргтехдіагностика” (м. Суми), “Західнафтогазсервіс” (м. Львів) та 4- и випробувальні лабораторії (2-і акредитовано на виконання робіт з сертифікації), Орган з сертифікації продукції процесів та послуг „ОС НАФТОГАЗ”, Орган з сертифікації систем якості; Атестаційний центр фахівців з неруйнівного контролю (АЦНК) Органу із сертифікації пер-соналу в галузі неруйнівного контролю Асоціації „Укрексперт”, Комісію з атестації зварників; підрозділи експертизи; технічного нагляду за якістю будівництва; діагностики, опосвідчення і паспортизації устатку-вання; паспортизації і ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки.

У зв‘язку реорганізаціями Держнаглядохоронпраці в тому числі територіальних управлінь та дер-жавних експертно-технічних центрів в структурі Держпраці залишилось головне підприємство – ДП «Центр сертифікації» (м. Дніпропетровськ) та дві випробувальні лабораторії в складі підприємства – ви-пробувальна і електротехнічна, які атестовані в системі метрологічного нагляду України.

Етапи розбудови підприємства:

 • 27.02.1992 р ЦС призначено органом з сертифікації процесів «будівельних, пусконалагоджувальних та інших спеціалізованих робіт підприємств та підрозділів, що займаються спорудженням та налагоджу-ванням об'єктів нафтогазового комплексу, а також технологічного обладнання на вказаних об'єктах На-казом Держстандарту №110 від 19.07.1993 р. на виконання Постанови КМ . №95 «Про організацію прове-дення сертифікації продукції»;
 • 27.02.1992 р ЦС призначено органом з сертифікації процесів «будівельних, пусконалагоджувальних та інших спеціалізованих робіт підприємств та підрозділів, що займаються спорудженням та налагоджу-ванням об'єктів нафтогазового комплексу, а також технологічного обладнання на вказаних об'єктах На-казом Держстандарту №110 від 19.07.1993 р. на виконання Постанови КМ . №95 «Про організацію прове-дення сертифікації продукції»;
 • 02.06.1994 р. акредитовано випробувальну лабораторію в Державній Системі сертифікації УкрСЕП-РО, яка виконує комплексні випробування параметрів процесів спорудження та експлуатації (Атестат ак-редитації в Системі УкрСЕПРО № UA 6.001.Н.101);
 • 05.12.1995 р акредитовано Орган сертифікації продукції в Державній Системі сертифікації УкрСЕПРО (Атестат акредитації в Системі УкрСЕПРО № UA 4.001.048);
 • В липні 1998 р розпочато технічне опосвідчення посудин, що працюють під тиском, на об’єктах наф-тогазового комплексу України;
 • В серпні 1998 р розпочато роботи по технічній діагностиці посудин, що працюють під тиском, на об’єктах нафтогазового комплексу України;
 • 06.02.1999 р створено Комісію з атестації зварників;
 • Розпочато роботи по паспортизації об’єктів нафтогазового комплексу України в травні 2001 р.;
 • в 2004 році розпочати роботи по ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки;
 • в 2004 році розпочати роботи по розробленню (та експертизі) Декларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;
 • В 2005 році підприємство проходить оцінювання з боку Держспоживстандарту України з метою приз-начення та уповноваження на роботу в Системі УкрСЕПРО а на сьогодні – в Державній системі сертифікації.

Якість наданих послуг та здібності ДП «Центр сертифікації» неодноразово оцінювались незалеж-ними установами під час участі у змаганнях за нагороди конкурсів якості України:

 • Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України" „Держспоживстандарту України” в номінації „Роботи або послуги, які виконуються або надаються у побутовій та виробничій сферах” у групі „Малі підприємства”;
 • Іміджеві програми «Лідери XXI століття” Асамблеї ділових кіл України (засновники – Cambridge, England, Східно-Українська Академія бізнесу, Oxford, England ) конкурси на здобуття почесних звань і нагород за внесок в оздоровлення економіки, розвиток інтеграційної та інвестиційної діяльнос-ті, випуск високоякісної продукції:
  • в 2004 році отримано міжнародну нагород «Золотий Меркурій» –The International Award «Gold-en Mercury»;
  • в 2005 році отримано міжнародний приз «Європейська якість» – The International Prize «European Quality».
 • Конкурс на з добуття Премії СНД за досягнення в сфері якості продукції та послуг;
 • Всеукраїнський конкурс - виставка «Кращий вітчизняний товар 2007 і 2008 роках».

Наша адреса:
49038, Україна, м. Дніпро,
вул. Князя Ярослава Мудрого,
буд. 68, корпус 9, оф.423

Контактні телефони:
+38(056)733-95-82
+38(056)733-95-83

E-mail:
office@cs048.org.ua


Гаряча лінія з питань охорони праці: (056) 733 95 82

ДП «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ»
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше